Zvýšení školného

Publikováno: 08. 09. 2011

Letos je školné stanoveno podle hodin:

  • 1 hodina/týden -> 900Kč
  • 2 hodiny týdně -> 1250Kč
  • 3 hodiny týdně -> 1500Kč
  • 4 hodiny týdně -> 2300Kč
  • 5 více hodin -> 3400Kč

Výběrovky těch 3400 kč proto, že, mají sobotní a nedělní semináře zdarma....

Platit školné můžete i měsíčně( 700 kč), nebo čtvrtletně (1700 kč)

Zvažte počet choreografií a vaše finanční možnosti. Stále mi jedna hodina kvalitní taneční výuky ve vlastních prostorách s veškerým zázemím vychází na méně než 30 kč ( a to nepočítám sobotní a nedělní semináře, nebo individuální treninky), Toto školné je, si myslím, vzhledem k našim výsledkům zcela adekvátní a ve srovnání s jinými dětskými aktivitami na této úrovni v Pv, zcela běžné. ( angličtina, tenis, tš Hubený, ZUŠ). Vždyť i za hodinu ZUMBY jste ochotni zaplatit i 70 kč!!!

Při maximálním využití všech tanečních lekcí pro danou věkovou skupinu ( konkrétně V2) vychází cena jedné hodiny 17 kč !!!

Pokud jde o zdražení o 50 procent, chápu, že se Vám to zdá hodně, ale za 13 let FD jsem zdražila jen dvakrát a to o 700 kč a přitom jsme se stěhovali do lepšího a kvalitnějšího a hlavně NAŠEHO tanečního prostředí, kde jsme tři roky bojovali s náklady na energie....... Přesto jsem nijak nezdražila.

Letošní skvělé výsledky Tanečního studia FREE DANCE potvrdily kvalitu našich tanečních hodin