Školné

S ohledem na aktuální inflaci a ceny energií dochází ke zdražování v podstatě všech druhů zboží i služeb. I nám se tak výrazně zvýšily náklady a museli jsme bohužel (po několika letech) přistoupit k úpravě cen našich tanečních kurzů. Přesto se snažíme držet ceny co nejníže, protože víme, že pohyb je důležitý a tanec je radost, kterou by bylo zvlášť v současném světě opravdu škoda si odepřít. Ceny jsme proto zvýšili pouze o opravdu nutné minimum, průměrně o 18 Kč / hod.

Kategorie Lekce Cena / pololetí Cena / čtvrletí
Děti 3 - 5 let 1x týdně 1 800Kč 950Kč
Děti 3 - 5 let 2x týdně 2 800Kč 1 450Kč
Mini show 2x týdně 3 400Kč 1 750Kč
Starší tanečníci 1 styl (parket / show / street) 3 950Kč 2 000Kč
Starší tanečníci Více stylů 4 750Kč 2 400Kč
Gymnastika (tréninky na ZŠ Melantrichova 120Kč / lekce


Platbu školného posílejte na účet 166764457/0600 a do poznámky napište jméno tanečníka.

Školné na další období se může lišit v závisloti na aktuální situaci.


Na jaké další výdaje se připravit

Kostýmy

Do konce listopadu se platí záloha na kostýmy (500Kč na každou choreografii)

Doplatky kostýmů vybíráme do konce března. Liší se pro každou choreografii podle náročnosti kostýmu

Soustředění

Koncem ledna jezdíme na soustředění, které si tanečníci hradí zvlášť.

Soutěže

Každý rok se účastníme několika soutěží, kde je potřeba zaplatit startovné a také dopravu.


Školné se nevrací.