Mimořádné tréninky Mini, Parket V1, Show V1, Street V1 a Best Ag

Neděle 15. 03. 2015 ( dnes )

Mimořádné tréninky Mini, Parket V1, Show V1, Street V1 a Best Age

  • 10:00 - 13:00 -> Mini
  • 13:30 - 15:30 -> Parket V1
  • 15:00 - 17:00 -> Show V1
  • 17:00 - 18:30 -> Street V1
  • 19:00 - 20:30 -> Best Age (Opět v Kralicích)