Vystoupení na věnečku

Pátek 20. 11. 2015 ( dnes )

Vystoupení na věnečku v KaS Centru

Vystupuje Petite dance a kluci.

Petite dance vystupuje v 18:00, sraz v 17:00